Vergoedingen


Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnostiek en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Deze vergoeding wordt stapsgewijs ingevoerd:

  • in 2012 voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar
  • in 2013 voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar

Vanaf 2013 geldt deze vergoedingsregeling voor leerlingen uit het regulier en het speciaal basisonderwijs. Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs geldt deze regeling niet; de kosten komen dan voor rekening van de ouders.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, stellen de meeste zorgverzekeraars een aantal voorwaarden. De polisvoorwaarden kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Voor duidelijkheid hierover kunt u het best uw zorgverzekeraar raadplegen. De voorwaarden die de meeste zorgverzekeraars stellen om voor vergoeding van diagnostiek en behandeling in aanmerking te komen, zijn:

  • diagnostiek en behandeling gebeurt op basis van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (2006)
  • er is sprake van (een vermoeden) van enkelvoudige ernstige dyslexie
  • diagnostiek en behandeling gebeurt in samenwerking met of onder hoofdbehandelaarschap van een GZ-psycholoog die is aangesloten bij een kwaliteitsinstituut dyslexie (KD of NRD) en over een keurmerk dyslexie beschikt

Gewoonbijzonder werkt onder hoofdbehandelaarschap van Psychologische-Pedagogische Praktijk Thea Vogelaar te Leidschendam en voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden.

AGB code
In de communicatie met uw zorgverzekeraar zal deze vragen om de AGB code.
AGB code praktijk:  94-59723
AGB code zorgverlener: 94-012362