Week van de Opvoeding: Word Spelenderwijs

Actueel
Van 7 t/m 13 oktober is het de Week van de Opvoeding.
Het thema dit jaar is “Word Spelenderwijs”.
Via het Centrum voor Jeugd en Gezin worden diverse activiteiten georganiseerd.
Hoe worden kinderen eigenlijk wijs van spelen ?

Achtergrond
Thuis ontdekken kinderen spelenderwijs de wereld om zich heen. Dat is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Of het nu gaat om hun ontwikkeling, het omgaan met vriendjes en vriendinnetjes of wat het betekent om onderdeel te zijn van de maatschappij. Het is belangrijk om kinderen de ruimte te bieden om vol verwondering te verkennen, te experimenteren en te ervaren. Door mee te gaan in hun spel en belevingswereld – thuis, buiten of online – , sta je als opvoeder op een andere manier in contact met je kind. Daar word je beiden ongetwijfeld wijzer van! In de opvoeding van kinderen kan samen spelen dus veel opleveren. Maar bovenal is samen spelen leuk. Het maakt dat je als ouder nog meer van je kinderen geniet. Trouwens: voor ouders kan het helpen als zij opvoeden en zorgen voor het gezin ook af en toe als een spel blijven zien. Want creativiteit, improvisatie en vooral plezier, helpt je als ouder bij de uitdagingen die je ongetwijfeld als gezin tegenkomt. Door met je kind mee te groeien en in te spelen op steeds weer nieuwe opvoedkwesties en opgroeisituaties, ontwikkel je je als ouder en als persoon. Ook dat maakt je wijzer!

Op school kunnen rekenspellen het verschil maken in de rekenles want:
* de meeste kinderen houden van spelletjes en zijn gemotiveerd om er steeds beter in te worden
* door een spel in te zetten kunnen kinderen aan heel specifieke rekendoelen werken
* het goed spelen van een spel levert direct succes op
Een spel in de rekenles is iets anders dan een spelletje dat thuis gespeeld wordt.

Een rekenspel in de rekenles moet:
* duidelijke rekendoelen hebben
* aansluiten bij waar je in de rekenles mee bezig bent
* intensief gespeeld kunnen worden: kleine groepjes, veel beurten
* op verschillende niveaus gespeeld kunnen worden met (minder) goede rekenaars
* verschillen in rekenontwikkeling duidelijk tot uiting laten komen
* ruimte bieden om over verschillende aanpakken te praten

Een goed bruikbaar rekenspel is:
– eenvoudig en eenduidig wat betreft de spelregels
– snel te spelen in korte tijd
– een combinatie van strategie en ‘gelijk geluk’
– uitdagend, leuk
– van stevig materiaal gemaakt zonder veel overbodige versiering
– niet te duur, tijdloos, pedagogisch verantwoord
– geschikt om in de klassensituatie te gebruiken (niet te veel losse onderdelen)
– in te zetten als beloning maar ook als oefenvorm binnen de les

Voor digitale rekenspellen: www.rekenweb.nl

Voor uitleg van rekenspelletjes: http://cms.hs-ipabo.edu/student/vakken/rekenen/spel/