Speciaal voor Scholen

vingerverfGewoonbijzonder kan hulp bieden bij
• leer- en gedragsproblemen
• begeleiding van leerlingen met een ‘leerling gebonden financiering’
• begeleiding van leerkrachten
• advisering en begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid.

Werkwijze voor scholen
Scholen kunnen per e-mail informatie aanvragen over diagnostiek en/of begeleiding. Als school een leerling voor onderzoek aanmeldt, is dat uiteraard met toestemming van de ouders. Hierna wordt een intakegesprek gepland; dit gesprek vindt op school plaats. Hierbij zijn de ouders, hun kind indien het twaalf jaar of ouder is, en de betrokkenen vanuit school aanwezig. Afhankelijk van het gesprek worden er afspraken gemaakt voor het vervolg.

Begeleiding leerkrachten/docenten
Naast hulp voor het individuele kind, kunnen scholen ook terecht voor begeleiding voor leerkrachten, docenten en het team.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren
Gewoonbijzonder biedt gespecialiseerde hulp in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Deze hulp kan worden gegeven aan;

• ouders; in de vorm van adviserende gesprekken
• scholen; in de vorm van begeleiding van de leerkracht/docent of het team
• kinderen en jongeren; in de vorm van psycho-educatie, hulp bij leren leren
of hulp bij andere problematiek die verband kan houden met hun hoge intelligentie

Gewoonbijzonder biedt ook hulp aan hoogbegaafde kinderen en jongeren met dyslexie en/of ADHD.

Afspraak maken?
Neem contact op met Marion Klein Nagelvoort
per e-mail: marion@gewoonbijzonder.net
Per telefoon: 06 28708999

Of met Caroline Jansen
Per e-mail: caroline@gewoonbijzonder.net
Per telefoon: 06 30908464

Wij maken gebruik van ZorgMail Secure e-mail om persoonlijke gezondheidsinformatie met u te delen. Via Zorgmail kunnen we vertrouwelijk informatie op een veilige manier uitwisselen. Stuur dus geen persoonlijke informatie als u voor het eerst via de mail contact met ons opneemt. U ontvangt van ons een antwoord via Zorgmail.