Speciaal voor Ouders

Gelukkig gaat opvoeden vaak zonder problemen, Sterke jongenmaar soms lukt het niet helemaal vanzelf.

Dat kan bijvoorbeeld zijn als uw kind:

• klaagt over buikpijn als het naar school gaat
• als het lezen maar niet op gang komt
• als de schoolresultaten achterblijven
• als er problemen zijn met werkhouding en motivatie.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden waarover ouders zich zorgen maken.
Gewoonbijzonder biedt hulp bij leer- en gedragsproblemen en vragen over opvoeden.

Bij Gewoonbijzonder kunt u als ouder(s) ook deelnemen aan de oudergespreksgroepen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Marion Klein Nagelvoort.

Werkwijze voor ouders
Ouders kunnen hun kind telefonisch of per e-mail aanmelden. Aansluitend hierop zal er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek waarin ouders hun wensen en verwachtingen kunnen uitspreken. Als het kind twaalf jaar of ouder is, wordt het kind ook uitgenodigd voor dit gesprek. Vervolgens wordt gekeken wat er nodig is en hoe dit gerealiseerd kan worden. Er wordt gewerkt volgens de Handelingsgerichte Diagnostiek en Handelingsgericht Werken.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren
Gewoonbijzonder biedt gespecialiseerde hulp in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Deze hulp kan worden gegeven aan;

• ouders; in de vorm van adviserende gesprekken
• scholen; in de vorm van begeleiding van de leerkracht/docent of het team
• kinderen en jongeren; in de vorm van psycho-educatie, hulp bij leren leren
of hulp bij andere problematiek die verband kan houden met hun hoge intelligentie

Gewoonbijzonder biedt ook hulp aan hoogbegaafde kinderen en jongeren met dyslexie en/of ADHD.

Afspraak maken?
Neem contact op met Marion Klein Nagelvoort
per e-mail: marion@gewoonbijzonder.net
Per telefoon: 06 28708999