Wie zijn Gewoonbijzonder?

Gewoonbijzonder is een kleinschalige praktijk vlakbij het centrum van Zoetermeer. Wij bieden basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ of basis ggz).

Gewoonbijzonder is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van hoogbegaafden tot 18 jaar en hun ouders.

Gewoonbijzonder is in 2016 een maatschap geworden. De praktijk is vanaf die tijd van Marion Klein Nagelvoort en Caroline Jansen. En vanaf die tijd werken wij met veel plezier samen.

Wij hebben geen contracten met gemeentes afgesloten. Dit betekent dat ouders zelf voor onze diensten betalen.

Over Marion

Marion Klein Nagelvoort werkt als orthopedagoog en GZ-psycholoog met kinderen en jongeren die een leer- en/of gedragsprobleem hebben.

Gezondheidszorgpsycholoog, Schoolpsycholoog
Opleiding tot Schoolpsycholoog bij RCSW Nijmegen
GZ-psycholoog www.psynip.nl
Lid NIP

Orthopedagoog
Opleiding pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

EMDR Europe practitioner, Kind & Jeugd
Lid VEN

Specialist in Gifted Education
Opleiding tot Specialist in Gifted Education aan het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, Radboud Universiteit in Nijmegen. Een Specialist in Gifted Education is iemand die zich gespecialiseerd heeft in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen.
Lid Vereniging ECHA Nederland  www.echanetwerk.nl

SMPG facilitator
Marion is gecertificeerd om oudergespreksgroepen voor Peers4Parents te geven.

Remedial teacher
Opleiding tot remedial teacher aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht.

Marion Klein Nagelvoort

06 28708999
marion@gewoonbijzonder.net

Marion KleinNagelvoort Gewoonbijzonder

Marion is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), www.psynip.nl, de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en het ECHA netwerk, Landelijke vereniging voor specialisten in hoogbegaafdheid. Marion is als GZ-psycholoog werkzaam en staat in het BIG-Register. https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/99933289725.

Over Caroline

Caroline Jansen werkt als orthopedagoog. Zij heeft in haar opleiding de richtingen neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen gecombineerd. Caroline werkt naast haar werk bij Gewoonbijzonder ook als POH GGZ voor kinderen en jongeren bij een huisartsenpraktijk

Orthopedagoog
Opleiding pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Leiden.
Lid NVO (basis-orthopedagoog, basisaantekening diagnostiek) www.nvo.nl

POH GGZ kind en jeugd
POH GGZ voor kinderen en jongeren

Caroline jansen

06 30908464
caroline@gewoonbijzonder.net

foto Caroline Jansen  Gewoonbijzonder

Caroline is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor onderwijskundigen en orthopedagogen (NVO) en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Registratie

AGB registratieAGB-code
AGB code praktijk94-063304
AGB code Marion Klein Nagelvoort94-012362
AGB code Caroline 94-102425
SKJ registratie
SKJ registratie Caroline Jansen120002412
BIG-nummer
BIG-nummer Marion Klein Nagelvoort99933289725
Beroepsverenigingen
Marion Klein Nagelvoort, lid NIP, lid VEN
Caroline Jansen: Orthopedagoog, lid NVO