Over ons

Gewoonbijzonder is de praktijk van Marion Klein Nagelvoort en Caroline Jansen.

Marion Klein Nagelvoort Caroline Jansen
foto-caroline
06 28708999 06 30908464
marion@gewoonbijzonder.net caroline@gewoonbijzonder.net

Over Marion

Marion werkt als orthopedagoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP met kinderen en jongeren die een leer- en/of gedragsprobleem hebben.

Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd, Schoolpsycholoog
Opleiding tot Schoolpsycholoog bij RCSW (voorheen SPON)
Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd www.psynip.nl
Lid NIP

Orthopedagoog
Opleiding pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Specialist in Gifted Education
Opleiding tot Specialist in Gifted Education aan het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, Radboud Universiteit in Nijmegen. Een Specialist in Gifted Education is iemand die zich gespecialiseerd heeft in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen.
Lid Vereniging ECHA Nederland  www.echanetwerk.nl

SMPG facilitator
Marion is gecertificeerd om oudergespreksgroepen voor Peers4Parents te geven.

Remedial teacher
Opleiding tot remedial teacher aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht.

Over Caroline

Caroline werkt als orthopedagoog. Zij heeft in haar opleiding de richtingen neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen gecombineerd.

Orthopedagoog
Opleiding pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Leiden.
Lid NVO (basis-orthopedagoog, basisaantekening diagnostiek) www.nvo.nl

Coole Kikker
Caroline is gecertificeerd om de Coole Kikker sociale vaardigheids -en weerbaarheids training te geven.
https://decoolekikker.nl/Coole Kikker

 

Kwaliteit
De orthopedagoog is gebonden aan de beroepscode van de NVO, de psycholoog aan de beroepscode van het NIP. Als ouders een klacht hebben, dient deze eerst te worden voorgelegd aan de orthopedagoog dan wel de psycholoog. Samen met u wordt bekeken hoe tot een oplossing van de situatie gekomen kan worden. Indien u er niet met de orthopedagoog, dan wel de psycholoog uitkomt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3N, http://p3nl.nl/