Overige Orthopedagogische diensten

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel of loopt het thuis of op school niet goed.
Gewoonbijzonder helpt u om meer helderheid hierover te krijgen en biedt zo nodig begeleiding aan door middel van bijvoorbeeld:

Adviesgesprekken
Soms blijkt er na de intake dat er geen verdere diagnostiek nodig is, maar dat een paar gesprekken voldoende zijn. Of u wilt een adviesgesprek omdat u met een deskundige over opvoedingsvragen wilt praten.

Ouderbegeleiding
Bij ouderbegeleiding krijgt u als ouder in gesprekken handvatten en tips die u bij de opvoeding kunt gebruiken. Samen kijken we naar wat nodig is en bespreken we hoe dat verwezenlijkt kan worden.

Oudergespreksgroep
De SMPG oudergespreksgroepen, Peers4Parents, zijn gespreksgroepen voor ouders van hoogbegaafde kinderen. De onderwerpen die aan de orde komen, volgen de hoofdstukken van het boek van Webb, Amend, Gore en DeVries: De begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Schoolobservatie
Het kan nodig zijn om te kijken hoe het kind of jongere in de klas of op school functioneert; of het voldoende de aandacht kan opbrengen, hoe is het werktempo of hoe het met klasgenoten omgaat. Een observatie kan een waardevolle aanvulling zijn. Of: Een observatie kan veel informatie geven.

Diagnostisch onderzoek
Na de aanmelding en de intake kan een diagnostisch onderzoek geadviseerd worden. Dit kan bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek zijn of een onderzoek naar het welbevinden van uw kind.


Bel voor een afspraak  06 28708999 of 06 30908464

Of stuur een email aan:
info@gewoonbijzonder.net