Hoe kunnen wij u helpen?

Eerst kennismaken

Hulp voor hoogbegafde jongeren

Als een kind of jongere wordt aangemeld, maken we eerst een afspraak om kennis te maken. Wij vinden het belangrijk dat het kind of de jongere en de ouders zich veilig voelen bij ons. Daarom willen we altijd ook het kind of de jongere bij het gesprek hebben. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Intakegesprek

Als het kind of de jongere en de ouders hebben besloten dat ze een traject bij ons willen starten, volgt er een afspraak voor de intake. Ter voorbereiding van de intake vragen we de ouders en de jongere om behalve een paar documenten ook een vragenlijst in te vullen. Het invullen dient zorgvuldig te gebeuren. Tijdens het intakegesprek kunnen het kind of de jongere en hun ouders hun zorgen, hun wensen en hun verwachtingen uitspreken.

Na het intakegesprek volgt er of een onderzoek of starten we met korte diagnostiek voor de behandeling.

Voor de begeleiding

Als na het intakegesprek blijkt dat begeleiding wenselijk is, volgt er meestal een korte diagnostiekfase. Veel kinderen en jongeren die bij ons in de praktijk komen ervaren problemen op meerdere gebieden. Daarom willen we eerst helder krijgen waar we (het eerst) aan gaan werken. Hiervoor nemen we ook vragenlijsten af.

De problemen waar kinderen en jongeren mee komen, zijn bijvoorbeeld:

 • Somberheidsklachten
 • Angstklachten
 • Specifieke fobieën
 • Laag zelfbeeld
 • Traumagerelateerde klachten en PTSS
 • Concentratieproblemen
 • Emotieregulatieproblemen
 • Allerlei problemen die samenhangen met school

Vaak is het een mix van een aantal van bovenstaande problemen. We willen de behandeling zo kort mogelijk houden, maar zo kort mogelijk kan soms ook een paar maanden duren.

Bij Gewoonbijzonder doen wij verschillende onderzoeken bijvoorbeeld naar de intellectuele capaciteiten, de executieve vaardigheden of de sociale of emotionele ontwikkeling van het kind of de jongere. Executieve vaardigheden zijn bijvoorbeeld kunnen plannen, emoties kunnen reguleren, taken starten en afmaken en flexibel kunnen zijn.

Een intelligentieonderzoek is meestal een onderdeel van een breder onderzoek. We kijken dan niet alleen naar de intelligentie, maar ook naar bijvoorbeeld de ontwikkeling op andere gebieden zoals de emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling of mogelijke tekorten in de executieve functies. Hiervoor werken we met de de WISC-V-NL, de ISD-2 en de Raven (SPM) en verschillende vragenlijsten.

Wij willen voor een onderzoek ook graag toestemming om contact te hebben met de school, de i.b.-er of de mentor van het kind of de jongere. Het kan namelijk nodig zijn om te kijken hoe het kind of de jongere thuis of op school functioneert. Zo kan een schoolobservatie duidelijkheid geven of uw zoon of dochter voldoende de aandacht kan opbrengen, hoe zijn of haar werktempo is of hoe hij of zij met klasgenoten omgaat.

Tijdens de begeleiding

Tijdens de behandeling houden we contact met de ouders en met de i.b.-er of mentor van het kind of de jongere. Dit is belangrijk omdat het kind of de jongere niet alleen onderdeel is van het gezin is, maar ook van de school. En soms is het nodig dat daar bijvoorbeeld iets veranderd of aangepast moet worden.

Ouders kunnen bij ons terecht voor vragen over opvoedondersteuning. De ouders krijgen dan in gesprekken handvatten en tips die ze bij de opvoeding kunnen gebruiken. Samen met hen kijken we naar wat nodig is en bespreken we hoe dat het best verwezenlijkt kan worden.

Voor de begeleiding maken we gebruik van onder meer:

 • Korte oplossingsgerichte gesprekken
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Compassion Focused Therapy (CFT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Traumabehandeling

Een trauma is het gevolg van een nare gebeurtenis die niet goed verwerkt is en die sporen achterlaat. Vaak is er bij kinderen en jongeren verandering van gedrag te zien: slecht slapen, nachtmerries, een kort lontje hebben, concentratieproblemen hebben of verminderde schoolresultaten.

Voor de behandeling van PTSS of traumagerelateerde klachten wordt gebruik gemaakt van EMDR of TF-CBT (traumagerichte cognitieve gedragstherapie). Kinderen en jongeren die traumabehandeling volgen, doen dat bij Marion.