Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid - meisje met laptop op schoolIn de loop der jaren zijn er verschillende theorieën en modellen over hoogbegaafdheid ontwikkeld.
Hierin is een hoog IQ (een IQ-score van 130 of meer) niet meer de enige maatstaf om te kunnen spreken van hoogbegaafdheid. Eigenschappen als creativiteit en doorzettingsvermogen zijn medebepalend. Of de in potentie aanwezige hoogbegaafdheid in de praktijk ook tot ontwikkeling komt, is mede afhankelijk van persoons- en omgevingsfactoren: het temperament van het kind of de jongere, het gezinsklimaat, de kwaliteit van het onderwijs, belangrijke gebeurtenissen in zijn of haar leven, het is allemaal van invloed op de prestaties die het kind of de jongere laat zien.

Ontwikkelingsvoorsprong
Bij jonge kinderen spreekt men overigens van een ontwikkelingsvoorsprong in plaats van hoogbegaafdheid, omdat de intelligentie nog in ontwikkeling is. Naarmate het kind ouder wordt, stabiliseert de intelligentie zich. In hoeverre sprake is van hoogbegaafdheid, is naarmate het kind ouder is met meer zekerheid vast te stellen.

Intelligentietest
De intelligentietest is het meest gebruikte instrument om de intellectuele capaciteiten van een kind of jongere te onderzoeken. Een intelligentietest wordt afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog. Voor leerkrachten kunnen signaleringslijsten en observaties een hulpmiddel zijn wanneer zij vermoeden dat een leerling mogelijk hoogbegaafd is.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren
Gewoonbijzonder biedt gespecialiseerde hulp in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Deze hulp kan worden gegeven aan;

• ouders; in de vorm van adviserende gesprekken
• scholen; in de vorm van begeleiding van de leerkracht/docent of het team
• kinderen en jongeren; in de vorm van psycho-educatie, hulp bij leren leren
• of hulp bij andere problematiek die verband kan houden met hun hoge intelligentie

Gewoonbijzonder biedt ook hulp aan hoogbegaafde kinderen en jongeren met dyslexie en/of ADHD.

Gewoonbijzonder is aangesloten bij de Vereniging ECHA Nederland, specialisten hoogbegaafdheid (www.echanetwerk.nl), onderdeel van de European Counsel voor Hight Ability (de ECHA)

Aanmelden intakegesprek
Neem contact op met Marion Klein Nagelvoort
Per e-mail: marion@gewoonbijzonder.net
Per telefoon: 06 28708999

Of met Caroline Jansen
Per e-mail: caroline@gewoonbijzonder.net
Per telefoon: 06 30908464

Wij maken gebruik van ZorgMail Secure e-mail om persoonlijke gezondheidsinformatie met u te delen. Via Zorgmail kunnen we vertrouwelijk informatie op een veilige manier uitwisselen. Stuur dus geen persoonlijke informatie als u voor het eerst via de mail contact met ons opneemt. U ontvangt van ons een antwoord via Zorgmail.

Kijk op deze pagina hoe intake procedure werkt