De Coole Kikker

De Coole Kikker

logo-coole-kikker-nl‘De coole kikker’ is een training waarbij kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden aangeleerd krijgen en weerbaarder worden.

Voor wie?
Kinderen van 8 tot 12 jaar oud, die soms moeite hebben met de omgang met leeftijdsgenoten. Het is namelijk niet voor ieder kind vanzelfsprekend om vrienden te maken, makkelijk met anderen om te gaan, voor zichzelf of anderen op te komen of zelfvertrouwen te hebben.

Intake
Voor aanvang van de training vindt eerst een intakegesprek plaats met ouders en kind. We bespreken dan de hulpvraag en hoe uw kind thuis en op school functioneert.

De training
De Coole Kikker bestaat uit 12 lessen van 90 minuten. De kinderen komen wekelijks in een groepje van 4 tot 7 kinderen bij elkaar. Ieder kind ontvangt een eigen werkboekje waarin aantekeningen worden gemaakt en waarin het aangeleerde kort en bondig beschreven staat. Op die manier kunnen ze het nog eens terug lezen. Aan het eind van elke bijeenkomst krijgen de kinderen een hand-out mee waarop vermeld staat wat er behandeld is en op welke wijze de ouders en de leerkrachten het kind kunnen ondersteunen.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Samenwerken
  • Omgaan met plagen en pesten
  • Vrienden maken
  • Omgaan met schelden
  • Samen spelen en onderhandelen
  • Grenzen stellen
  • Opkomen voor jezelf en voor anderen

De ouders
Naast de 12 lessen voor de kinderen zijn er ook 2 ouderavonden. Tijdens deze avonden krijgen de ouders inhoudelijke informatie over het verloop van de training en zullen verschillende onderwerpen aan bod komen. Denk aan:

  • Hoe functioneert mijn kind tijdens de trainingen?
  • Wat kan ik thuis doen om mijn kind te ondersteunen?
  • Ervaringen uitwisselen met andere ouders.

Kosten
De kosten van De Coole Kikker-training bedragen € 375,00.
Deze kosten zijn inclusief werkmaterialen.

Aanmelden of meer informatie
Voor aanmelden of meer informatie neem contact op met Caroline Jansen.
(caroline@gewoonbijzonder.net). Zij neemt zo snel mogelijk contact
met u op over de mogelijkheden, data en tijd.