Informatie over leerproblemen

child studies lesson

Gewoonbijzonder kan hulp bieden bij leerproblemen. Leerproblemen kunnen heel divers zijn. Je kunt denken aan: moeite met leren lezen, moeite met spellen of rekenen, geen of slechte leerstrategieën hebben, moeite met begrijpend lezen of met het schrijven van bijvoorbeeld samenvattingen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen ook terecht voor hulp bij dyslexie.

Vaak gaan leerproblemen samen met sociaal-emotionele problemen, bijvoorbeeld met faalangst. Ook voor deze problematiek kan Gewoonbijzonder hulp bieden.

In de praktijk wordt gewerkt vanuit de richtlijnen van het NIP (www.psynip.nl) en de NVO (www.nvo.nl)

Aanmelden intakegesprek
Neem contact op met Marion Klein Nagelvoort
e-mail: marion@gewoonbijzonder.net
telefoon: 06 28708999

 

 

Kijk op deze pagina hoe intake procedure werkt